Affiliates

  • Uttarakhand Council of Science & Technology
  • Mandi Parishad Uttarakhand
  • Department of Agriculture, Maharashtra
  • Department of MACP, Maharashtra
  • Department of Forest
  • Naman Sewa Samiti
  • Agha Khan Foundation